Nejčastěji kladené dotazy

Trvanlivost opravy 3 až 5 let

Jak to, že vydrží tak dlouho?

Díky nahřátí nejen samotného výtluku, ale i okolí, které je téměř vždy již také narušené, dojde k opravě nejen výtluku, ale i jeho okolí, kde by se při použití klasických metod velmi brzy objevil další výtluk. Navíc se díky specifické teplotě nahřívání nezničí pojivé látky v asfaltu a dojde k dokonalému spojení.

Cena opravy

Proč je oprava metodou ITHR tak levná?

Protože se k opravě nepoužívají asfaltové směsi, ale asfaltový recyklát, který má podobné vlastnosti jako opravovaná vozovka a proto se s podkladem velmi dobře spojí.

Výpočet ceny

Jak se počítá výsledná cena opravy?

Počítá se plocha nahřátá sálavým panelem, tj. plocha výtluku a jeho okolí (cca 30 až 40 cm) z důvodu napojení záplaty na stávající asfalt a opravení okolních trhlin.

Co všechno lze opravit touto metodou

  • veškeré trhliny a výtluky
  • spáry po frézování
  • propadlé části vozovek