Technologie ITHR
(Infra Thermo Homogenizační Regenerace)

Jedná se o nahřívání opravovaného místa infračerveným sálavým panelem na přesně stanovenou teplotu, kdy díky stejné teplotě materiálu na záplatu, materiálu okolo výtluku a přesahu záplaty dojde k dokonalému spoji. Tento způsob oprav je díky své dlouhé životnosti a vysoké kvalitě běžnou metodou jak ve Spojených státech tak v Belgii, Nizozemí a Velké Británii.

Druhy prováděných oprav

  • výtluky a trhliny
  • spáry po frézování
  • propadlé části vozovky
  • vyjeté koleje

Vše do mocnosti asfaltové vrstvy 15cm.

Průběh opravy

  • vyčištění výtluku od všech nečistot - tlakové čištění vzduchem STIHL Magnum
  • nahřátí sálavým panelem na určenou teplotu
  • rozrušení nahřáté plochy okolo výtluku kvůli napojení
  • dosypání výtluku předehřátým asfaltovým recyklátem ze zásobníku ve stroji
  • vyrovnání předehřáté směsi
  • zaválcování vibračním válcem

Po provedení opravy je vzniklá záplata do patnácti minut pojízdná.

Zajištění trvanlivosti opravy

Aby oprava vydržela mnohem déle, než opravy běžnými způsoby, je nutné opravit i okolí výtluku, ve kterém jsou zpravidla již další trhliny, ze kterých by se velmi rychle díky pronikání vody staly další výtluky. Běžně postačuje přesah okolo 30ti až 40cm od okraje výtluku.